top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תדבורה כהן

מסלולים בלקיחת משכנתא

עודכן: 27 בינו׳ 2021

מהם המסלולים בלקיחת משכנתא? מהם היתרונות, החסרונות והמגבלות הקיימות בכל מסלול?


פריים

מסלול הנגזר ישירות מהריבית המוניטרית של בנק ישראל, למעשה ריבית הפריים מורכבת מריבית בנק ישראל בתוספת מרווח קבוע של 1.5%.

בתקופה זו, מסלול זה נחשב למסלול הזול והמשתלם ביותר. מסלול זה חשוף באופן ישיר לשינויים בריבית בנק ישראל, ועל כן עם עלית הריבית תחול עליה בהחזר החודשי.

יתרונות: המסלול המשתלם ביותר כיום, גמישות מקסימלית בפירעון ההלוואה

חסרונות: חשיפה ישירה לעליה בריבית.

מגבלות: עד 66.7%, שכן יש חובה לקחת לפחות 33.3% מהמשכנתא בריבית קבועה.


ריבית קבועה לא צמודה

ריבית קבועה לכל אורך חיי ההלוואה ומפה נגזר החזר חודשי קבוע.

חוסר הסיכון מתומחר בריבית שבדרך כלל יקרה יותר מבין שאר המסלולים.

יתרונות: הלוואה יציבה - אין שינויים בהחזר החודשי, נגיסה מהקרן מהחודש הראשון.

חסרונות: ריבית גבוהה מהמסלול הצמוד, סיכון לקנס בעת סילוק מוקדם של ההלוואה

מגבלות: שליש מהמשכנתא חייב להלקח בריבית קבועה.


ריבית קבועה צמודה

ריבת קבועה לכל אורך חיי ההלוואה עם הצמדה למדד המחירים לצרכן. יעד האינפלציה של בנק ישראל הוא 1-3% אך בשנים האחרונות המדד היה מתחת ליעד. עליה במדד גוררת עליה בהחזר החודשי.

יתרונות: ריבית נומינלית קבועה לכל אורך חיי ההלוואה, קיבוע ריבית נמוכה במונחים היסטוריים, תנודתיות נמוכה ביחס למסלולים אחרים.

חסרונות: הצמדה למדד, סיכון לקנס בעת סילוק מוקדם של ההלוואה

מגבלות: שליש מהמשכנתא חייב להלקח בריבית קבועה.


ריבית משתנה כל 5 שנים צמודה

ריבית משתנה כל 5 שנים בהתאם לגובה התשואה של אגרת חוב ממשלתית צמודה לתקופה של 5 שנים. החשיפה לאגרת חוב צמודה מגלמת שינויי ריבית והצמדה.

יתרונות: קיבוע לתווך בינוני של 5 שנים - "חצי משתנה", ריבית נמוכה במונחים היסטוריים, אפשרות לסילוק הלוואה ללא קנס כל 5 שנים ("תחנת יציאה")

חסרונות: סיכון לעליית ריבית בטווח הבינוני, הצמדה למדד

מגבלות: עד 66.7%, שכן יש חובה לקחת לפחות 33.3% מהמשכנתא בריבית קבועה.


ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודה למדד

ריבית משתנה כל 5 שנים בהתאם לגובה התשואה של אגרת חוב ממשלתית שקלית (לא צמודה למדד) לתקופה של 5 שנים. החשיפה לאגרת חוב שקלית מגלמת שינויי ריבית ללא חשיפה לשינוים במדד.

יתרונות: קיבוע לתווך בינוני של 5 שנים - "חצי משתנה", ריבית נמוכה במונחים היסטוריים אך גבוהה מהמסלול המקביל הצמוד למדד, אפשרות לסילוק הלוואה ללא קנס כל 5 שנים.

חסרונות: סיכון לעליית ריבית בטווח הבינוני

מגבלות: עד 66.7%, שכן יש חובה לקחת לפחות 33.3% מהמשכנתא בריבית קבועה.


אלו הם המסלולים העיקריים, יש מסלולים נוספים כמו משתנה כל שנה או הלוואות צמודות לשער היורו או הדולר.


#משכנתא#מסלולים#פריים#ריבית#קבועה#משתנה#צמודה#לא צמודה

20 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מה זה מדד תשומות הבניה ולמה זה חשוב עכשיו

מה זה מדד תשומות הבניה ולמה זה חשוב עכשיו מדד תשומות הבניה למגורים הוא מדד המשקלל את השינויים במחירי הבניה של דירות למגורים בעקבות שינויים בעלות חומרי הגלם השונים (בטון, ברזל וכו'…) מחודש לחודש. כאשר

Commenti


bottom of page