top of page

:הזמנה לוובינר בנושא

היערכות כלכלית
בזמן מלחמה

13 בדצמבר
בשעה 21:00

על מה נדבר?

מזמינה אותך להצטרף אלינו לוובינר בנושא "היערכות כלכלית בצל מלחמה"

בוובינר נדבר וננתח את האירועים הכלכליים המרכזיים שהשפיעו בשנה שחלפה, וניערך לשנה החדשה, בצל חוסר היציבות והמלחמה.

 

כיצד כדאי להיערך כלכלית?

לאן הולכת הריבית? והאינפלציה?

ואיך זה קשור לכיס שלנו ולחסכונות שלנו?

מה יקרה למחירי הנדל"ן?

מה כדאי לעשות עם הצד של ההון?

ומה עם הצד של החוב?

ונשאיר בסוף זמן לשאלות ותשובות שלכם.

אשמח לראותך

L1110954 (1).JPG

13 בדצמבר
בשעה 21:00

שמרו לי מקום:

תודה, הזימון אצלך במייל

bottom of page