top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תדבורה כהן

מתווה דחיית המשכנתאות החדש

הפיקוח על הבנקים פירסם מתווה חדש לדחיית חובות בגין הלוואות צרכניות ומשכנתאות של לקוחות שנפגעו מהשלכות משבר הקורונה. המתווה, שייכנס לתוקף בתחילת 2021, מאפשר דחיית חובות ללקוחות שכבר דחו החזרי הלוואות בהתבסס על מתווים קודמים, ואשר הכנסתם נפגעה בשיעור של 40% ויותר בתקופה זו, והכנסת משק הבית שלהם היא עד 20 אלף שקל נטו בחודש


המתווה החדש מתפרסם לקראת מועד סיומו של המתווה הנוכחי ב-31 בדצמבר, בבנק ישראל מציינים כי המתווה החדש נקבע מתוך הבנה שהשלכות משבר הקורונה צפויות להשפיע על הקשיים התזרימיים של חלק מהלקוחות גם במהלך 2021, ובמסגרתו התקופה להגשת בקשה לדחיית תשלומי הלוואות תהיה בין 1 בינואר 2021 עד 31 במארס 2021.

התנאים לדחייה: הכנסה של פחות מ 20 אלף ש"ח למשק בית וגם פגיעה של לפחות 40% בהכנסה בעקבות משבר הקורונה.

בבנק מדגישים כי דחיית תשלומים כמוה כאשראי חדש - הגם שהוא ניתן בתנאי הריבית המקוריים. לכן, על הלקוחות לעשות שימוש מושכל בכלי זה ולא לדחות תשלומי הלוואות שלא לצורך.

בניגוד למתווים הקודמים, המתווה החדש כולל דחייה חלקית של התשלום. בהלוואות צרכניות, הבנק יהיה מחויב לבצע פריסה מחדש של כל יתרת החוב באופן שמפחית לפחות ב-50% את סכום ההחזר החודשי.

על פי המתווה או שמשלמים חלק יחסי מההחזר החודשי או שמשלמים לבנק רק את החלק של הריבית בהחזר החודשי ולמעשה לא נוגסים בכלל בהלוואה עצמה ( גרייס חלקי).

במשכנתאות, יש שתי אפשרויות, כשכל בנק יציע ללקוחותיו אחת מהן:

1. הפחתת התשלום החודשי בכ-25%, 50% או 75% (השיעור הוא נתון לבחירת הלקוח) לפרק זמן של עד 24 חודשים

2. דחיית הקרן כך שהחיוב החודשי יפחת בשיעור של 75%-40%.

יצוין כי לבנק אין שיקול דעת האם להסכים או לא לדחייהבמקביל, מתפרסם גם מתווה שמאריך את דחיית ההלוואות שניתנו על ידי חברות כרטיסי האשראי. המתווה הקודם איפשר לדחות תשלומי הלוואות (עד 100 אלף שקל), ובמתווה החדש תתאפשר דחייה נוספת של קרן ההלוואה. גם במקרה של הלוואות מחברות כרטיסי האשראי, המתווה חל רק על הלווים שהכנסת משק הבית שלהם אינה עולה על 20 אלף שקל נטו, ושהכנסתם נפגעה בשיעור של 40% בהשוואה להכנסה ערב המשבר. לקוחות שכבר דחו פעם אחת את תשלומי ההלוואה, יקבלו דחייה נוספת של עד שישה חודשים - בעוד לקוחות שלא דחו את ההלוואה הצרכנית יקבלו דחייה של עד שלושה חודשים ללא שיקול דעת החברה.

התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות בהתאם למתווה החדש תהיה בין 1 בינואר 2021 עד 31 במארס 2021. מועד כניסת המתווה החדש לתוקף יהיה בין התאריכים האלה לכל המאוחר, כדי לאפשר היערכות למערכות המחשוב של הבנק, הכרוכה ביישום המתווה החדש.


21 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מה זה מדד תשומות הבניה ולמה זה חשוב עכשיו

מה זה מדד תשומות הבניה ולמה זה חשוב עכשיו מדד תשומות הבניה למגורים הוא מדד המשקלל את השינויים במחירי הבניה של דירות למגורים בעקבות שינויים בעלות חומרי הגלם השונים (בטון, ברזל וכו'…) מחודש לחודש. כאשר

Comments


bottom of page